ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Στη σκάλα Αετού Φιλιατών στην περιφέρεια της κοιλάδας του Μέσου Καλαμά, αποκαλύφθηκε οικισμός με πιθανή συνεχή κατοίκηση από την εποχή του Σιδήρου (9ος αιώνας π.Χ.) ως τουλάχιστον την πρώιμη ελληνιστική περίοδο (τέλη 4ου αιώνα π.Χ.). Η αρχαιότερη φάση περιλαμβάνει κατάλοιπα όμοια προσανατολισμένων ελλειψοειδών κτιρίων. Τα σπίτια ήταν ευρύχωρα, με δωμάτια που διατάσσονται το ένα πίσω από το άλλο. Χτίζονται κολλητά, σχεδόν στριμωγμένα στην πλαγιά του μικρού λοφίσκου, ενώ διαπιστώνεται και χρήση αναλημματικών τοίχων. Είχαν λίθινα θεμέλια και ανωδομή από φθαρτά υλικά. Η κεραμική προ του 4ου αιώνα φαίνεται πως είναι ντόπια χειροποίητη, με δείγματα εισηγμένης από τον 5ο αιώνα. Ο μεγάλος αριθμός θραυσμάτων αποθηκευτικών αγγείων είναι χαρακτηριστικός για την εκμετάλλευση της πεδιάδας που απλώνεται κάτω από το λόφο.