ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Καταλαμβάνει το μεγάλο πλάτωμα που βρίσκεται στην κορυφή του νότιου λόφου. Παρουσιάζει σχήμα (σε κάτοψη) ορθογώνιου τριγώνου, του οποίου η νότια πλευρά, μήκους 40μ., συμπίπτει με το νότιο τείχος της πόλης, που διέρχεται από το σημείο αυτό. Στην πλευρά αυτή και δίπλα στο μεγάλο κυκλικό πύργο της κορυφής του λόφου υπάρχει μικρή πυλίδα, ανοίγματος 1,50μ., η οποία εξυπηρετούσε την πρόσβαση στην ακρόπολη και την κυκλοφορία των στρατιωτών. Στο μέσον περίπου της νότιας πλευράς της ακρόπολης και σε επαφή με την εσωτερική παρειά του τείχους βρίσκεται η κλίμακα ανόδου με τα επτά σκαλοπάτια, η οποία εξυπηρετούσε στρατιωτικούς επίσης σκοπούς. Οι άλλες δύο πλευρές της τριγωνικής ακρόπολης προστατεύονται με χωριστό οχυρωματικό περίβολο, ο οποίος αποτελείται από δύο αντίστοιχα ισχυρούς και λιθόκτιστους τοίχους, πάχους 0,80μ.. Στην εσωτερική πλευρά των δύο παραπάνω τοίχων και σε κανονικά μεταξύ τους διαστήματα υπάρχουν ισχυρές αντηρίδες στη σειρά, σύγχρονες μεταξύ τους και συμφυώς χτισμένες με τον περίβολο. Οι μικροί ορθογώνιοι χώροι που δημιουργούνται με τις αντηρίδες καθόλο το μήκος του περιβόλου ήταν πιθανότατα στεγασμένοι. Στο χαμηλότερο τμήμα του ο ανατολικός τοίχος της ακρόπολης παρεκκλίνει της ευθύγραμμης πορείας του και στρέφεται ελαφρώς προς τα μέσα, για να συναντήσει το μεγάλο κυκλικό πύργο της οχύρωσης, που βρίσκεται εδώ. Σε δύο επίσης σημεία του ίδιου τοίχου, ένα στο εσωτερικό και ένα στο εξωτερικό του μέτωπο, κολλούν από μία ορθογώνια και συμπαγής πυργοειδής κατασκευή. Και στις τρεις πλευρές της ακρόπολης υπάρχει από ένας τραπεζιόσχημος σε κάτοψη οχετός, για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Ακριβώς απέναντι από την πυλίδα του νότιου τείχους και ανάμεσα σε δύο αντηρίδες του περιβόλου της ακρόπολης, ανασκάφηκε μία κυκλική δεξαμενή νερού, διαμέτρου 2μ. και βάθους 4μ.. Είναι ολόκληρη σκαμμένη στο φυσικό βράχο και τα τοιχώματά της είναι επιμελώς χτισμένα και επιχρισμένα με χοντρό λευκό κονίαμα. Στην ψηλότερη γωνία της ακρόπολης αποκαλύφθηκε ένας μεγάλος και τετράγωνος χώρος, που είναι χτισμένος, μαζί με ένα δεύτερο ανάλογο δίπλα του, στο ψηλότερο σημείο ολόκληρης γενικά της πόλης, με δυνατότητα κατόπτευσης τόσο αυτής όσο και του περιβάλλοντος χώρου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με τις ανασκαφικές ενδείξεις, δεν αφήνει αμφιβολία ότι εδώ είχαμε ένα στρατιωτικό φυλάκιο για επιτήρηση της γύρω από τα Στάγειρα περιοχής.
Συντάκτης
Κώστας Σισμανίδης, ΙΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α.