ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Είναι άμεσα συνδεδεμένος με την μνήμη των κατοίκων της περιοχής αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, ως ο χώρος που το 1943 συντελέστηκε ένα από τα αγριότερα ομαδικά εγκλήματα του ναζισμού έναντι του απλού πληθυσμού των Καλαβρύτων.