ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου ανατολικά της εισόδου του Ιερού της Δήμητρος στην Ελευσίνα, στο σημείο όπου η Ιερά Οδός συναντούσε την κοίτη του Eλευσινιακού Κηφισού, σώζεται μία αρχαία γέφυρα, σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση διατήρησης. Έχει συνολικό μήκος 50,00 μ. και πλάτος 5,30 μ. Αποτελείται από ένα κεντρικό τμήμα, την κυρίως γέφυρα, μήκους 30,00 μ. και δύο επικλινείς προσβάσεις εκατέρωθεν, μήκους 10,00 μ. η καθεμία. Η κυρίως γέφυρα απαρτίζεται από τέσσερα τοξωτά ανοίγματα, από τα οποία τα δύο ακραία είναι στενότερα των δύο κεντρικών.

Η κοίτη του ποταμού στο σημείο κατασκευής της γέφυρας είχε επιστρωθεί με μεγάλους ορθογωνικούς ογκόλιθους .

Η γέφυρα, κατασκευασμένη από σκληρό πειραϊκό πωρόλιθο, αποτελεί άριστο δείγμα ρωμαϊκής γεφυροποιίας και με βάση γραπτές πηγές χρονολογήθηκε στην εποχή του Αυτοκράτορα Αδριανού και ακριβέστερα συνδέθηκε με το έτος μύησης του στα Μυστήρια (125μ.Χ.).
Συντάκτης
Κ. Παπαγγελή