ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ

Ορθογώνιο κτήριο με κορινθιακό πρόπυλο δυτικά, υπαίθρια αυλή με στοές στις τέσσερις πλευρές, τρεις προεξέχουσες κόγχες σε κάθε μακρά πλευρά, βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια, αίθουσες διαλέξεων.

Σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής:Τετράκογχο οικοδόμημα (5ου αιώνα μ.Χ.), που ήταν παλαιοχριστιανικός ναός, με περιφερικό νάρθηκα, εξωνάρθηκα και ευρύ περίστυλο αίθριο στα δυτικά.

Ερείπια της εκκλησίας της Μεγάλης Παναγιάς που κτίσθηκε πάνω στην ίδια θέση και τα ερείπια του τετράκογχου αφού αυτό καταστράφηκε τον 6ο αιώνα μ.Χ. Σε πρώτη φάση, η Μεγάλη Παναγιά ήταν μεγάλη τρίκλιτη βασιλική (7ος αιώνας μ.Χ.) και αφού αυτή καταστράφηκε, κτίσθηκε μονόκλιτη με ένα παρεκκλήσιο προς Βορρά (11ος αιώνας). Κάηκε και καταστράφηκε το 1885.

Ερείπια άλλης εκκλησίας, βόρεια του τετρακόγχου (17ου αιώνα). Σώζονται ο βόρειος τοίχος και λείψανα του ιερού.