ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Η ακρόπολη της αρχαίας Ερεσού βρίσκεται σε μαστοειδή λόφο, ύψους 78μ., παρακείμενου της θάλασσας και νοτιανατολικά του σύγχρονου οικισμού.

Σήμερα στην κορυφή του λόφου δεσπόζουν τα λείψανα του μεσαιωνικού κάστρου της εποχής των Γατελούζων.

Στην υπώρεια του λόφου διασώζονται τμήματα του αρχαίου περιβόλου με λέσβιο αρχικά και ισόδομο υστερότερα σύστημα δόμησης. Επίσης διασώζονται κατάλοιπα αρχαίων ορθογώνιων πύργων με λέσβια δόμηση καθώς και λείψανα πυλών
Συντάκτης
Παναγιώτης Πόλης, αρχαιολόγος