ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Ασίνης, την οποία αναφέρει ο Όμηρος, αποτελείται από την ακρόπολη που είναι κτισμένη σε τριγωνικό βραχώδη λόφο σε επαφή με τη θάλασσα, την γύρω περιοχή και το λόφο της "Μπαρμπούνας" στα δυτικά. Από τις ανασκαφές έχουν αποκαλυφθεί οικισμοί Πρωτοελλαδικής, Μεσοελλαδικής, Μυκηναϊκής, Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Ελληνιστικής εποχής καθώς και τα αντίστοιχα νεκροταφεία και η σημαντική μυκηναϊκή νεκρόπολη της "Μπαρμπούνας". Τα τείχη της Ακρόπολης με το μεγάλο πύργο χρονολογούνται στην ελληνιστική εποχή (3ος αιώνας π.Χ.). Η Ακρόπολη έχει ανοικοδομηθεί κατά τη βυζαντινή εποχή.