ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Ο αρχαιολογικός χώρος του Γαλαξιδιού, που ταυτίζεται με το αρχαίο Χάλειον, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέχρι σήμερα διατηρούνται ορατά σε αρκετά σημεία τμήματα του οχυρωματικού τείχους της αρχαίας πόλης, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. Ήταν κτισμένο ισοδομικά με μεγάλους ορθογώνιους λίθους στη βραχώδη χερσόνησο ανάμεσα στα δύο λιμάνια, είχε σκοπό τον έλεγχο του θαλάσσιου δρόμου του Κορινθιακού κόλπου και της σημαντικής οδικής αρτηρίας από την Πελοπόννησο προς την κεντρική Ελλάδα και ανέδειξε το Χάλειον στο ασφαλέστερο λιμάνι του Κορινθιακού κόλπου. Το 1830 τμήμα του τείχους στο νότιο λιμάνι κατεδαφίσθηκε για να κατασκευασθεί η προκυμαία και οι ογκόλιθοι του ερειπωμένου τείχους που χρησιμοποιήθηκαν είναι ορατοί μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τη ζωή των κατοίκων του Χαλείου αποκομίζουμε από τα νεκροταφεία του οικισμού και τα κτερίσματά τους. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει σε δύο φυσικά σπηλαιώδη ορύγματα, που στους ρωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους διαμορφώθηκαν σε ταφικούς θαλάμους με λαξευμένες σαρκοφάγους.
Συντάκτης
Α. Τσαρούχα, αρχαιολόγος