ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Οι ανασκαφές έγιναν τον περασμένο αιώνα από την Αρχαιολογική Εταιρεία, κυρίως από τον Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη. Τότε ιδρύθηκε και το μικρό τοπικό Μουσείο στην ίδια θέση.

Τα σημαντικότερα μνημεία του Αρχαιολογικού χώρου είναι:

1) Ο Ναός της Δέσποινας

2) Το Μέγαρο (Βωμός)

3) Η Μεγάλη Στοά και οι Βωμοί

4) Η Αρχαία Κρήνη-Δεξαμενή.