ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Από τα σημαντικότερα αποκαλυφθέντα μνημεία είναι:

Mια μεγάλη υπόστυλη αίθουσα (32,75 επί 32,75μ) με στέγη που στήριζαν 16 ιωνικοί κίονες, ενώ στην πρόσοψή της υπήρχαν15 κίονες δωρικού ρυθμού. Κτίστηκε γύρω στο 460 π.Χ. όταν το 'Αργος υιοθέτησε το δημοκρατικό πολίτευμα και ίσως λειτουργούσε ως Βουλευτήριο.

Ένα άλλο μεγάλο κτίριο, ίσως παλαίστρα, με στοές με δωρικούς κίονες, που όριζε την νότια πλευρά της Αγοράς.

'Αλλα αποκαλυφθέντα κατάλοιπα ανήκουν στην αφετηρία ενός δρόμου σταδίου, σε μια θόλο-νυμφαίο και σέ ένα ημικυκλικό θεατρικό κτίριο όπου περιλαμβάνεται η βάση ενός προγενέστερου βωμού, ίσως του ιερού του Λυκείου Απόλλωνα. Κατά την ρωμαϊκή εποχή πολλά από τα υπάρχοντα μνημεία μετατρέπονται σε μορφή και χρήση, προπαντός μαγαζιά και δεξαμενές, όταν τον 2ο και τον 3ο μ.Χ. αι. πραγματοποιείται μία γενική ανοικοδόμηση του χώρου.

Αργότερα, τον 4ο μ.Χ. αιώνα, κατασκευάζεται ένα τελευταίο μνημείο του παγανισμού, μια εστία γύρω από την οποία τοποθετήθηκαν στήλες που προέρχονται από ένα μικρό περίβολο ηρώου αρχαϊκής εποχής αφιερωμένο στους 'Επτά επί Θήβας'.

Η επιδρομή των Γότθων, το 395-396 μ.Χ. επιτάχυνε την καταστροφή και τον αφανισμό των μνημείων της Αγοράς. Το κέντρο της πόλης είχε πια μετακινηθεί.

Πρώτος πραγματοποίησε ανασκαφές στον χώρο της Αγοράς, αποκαλύπτοντας την υπόστηλη αίθουσα το 1904, ο C.W. Volgraff, μέλος της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής. Οι ανασκαφικές έρευνες επαναρχίζουν το 1952 από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και διεξάγονται ως σήμερα με ελάχιστες διακοπές για μελέτη του υλικού, υπό την εποπτεία μελών της Σχολής και προπαντός των P. Amandry, P. Aupert, J.-Fr. Bommelaer και J. Des Courtils (η υπόστυλη αίθουσα), P. Courbin, F. Croissant, , R. Ginouvιs, P. Marchetti (Θόλος-Νυμφαίο), A. Pariente (η εστία με τον αρχαϊκό περίβολο και το ημικυκλικό θεατρικό κτίριο), M. Pierart και G. Roux.