ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Συνολικό σχεδιάγραμμα της νεκρόπολης των Αρμένων
Σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής θεωρούνται:

Ο τάφος 200 είναι το μοναδικό δείγμα κτιστού θολωτού τάφου για το νεκροταφείο. Ο δρόμος του έχει μήκος 4,55μ. και πλάτος 1,32μ. Στην αρχή του υπάρχει κλίμακα και στο πλευρικό τοίχωμα έχει λαξευθεί μια κόγχη. Η είσοδος έκλεινε με καλυπτήρια πλάκα. Από τον κυκλικό θάλαμο περισυλλέχθηκαν χάλκινα όπλα, κεραμική, χάνδρες και ένα περίαπτο με επιγραφή Γραμμικής Α γραφής. Αρχές 14ου αιώνα π.Χ.

Ο τάφος 159 είναι ο πιο εντυπωσιακός θαλαμωτός λαξευτός τάφος του νεκροταφείου. Ο δρόμος του έχει μήκος 15,50μ. και στην αρχή του υπάρχουν 25 σκαλοπάτια. Θρανίο περιτρέχει τις τέσσερις πλευρές του ορθογωνίου θαλάμου. Απέναντι από την είσοδο υπάρχει πεσσός. Εντυπωσιακό εύρημα είναι τα υπολείμματα ξύλινου φορείου (1420/1400 - 1200 π.Χ.).