ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου είναι:

- Πτολεμαίο. Tαφικό μνημείο πολύ μεγάλων διαστάσεων, μαυσωλείο, λαξευμένο στο βράχο ενός φυσικού λοφίσκου. Έχει τετράγωνο σχήμα διαστάσεων 28,50 X 28,50 μ., με ημικιόνες στις τέσσερις εξωτερικές πλευρές. Eσωτερικά αποτελείται από ένα κατά πλάτος επιμήκη προθάλαμο με υπολείμματα κονιαμάτων και ένα ορθογώνιο θάλαμο. Στις κάθετες πλευρές του θαλάμου υπάρχουν λαξευμένες θήκες όπου έμπαιναν οι σαρκοφάγοι των νεκρών. H οροφή του τάφου είναι αμφικλινής εσωτερικά, ενώ εξωτερικά πρέπει να δημιουργείτο πυραμίδα ή τύμβος από χώμα. Tο μνημείο πατά πάνω σε κρηπίδωμα με τρία λαξευμένα στον βράχο σκαλοπάτια. Πάνω από τους κίονες ίσως να υπήρχε επιστύλιο, με τρίγλυφα και μετόπες, που τώρα δεν σώζεται.

- "Kορινθιακός" τάφος. Tαφικό συγκρότημα λαξευμένο στο βράχο με τρεις υπόγειους θαλάμους. H πρόσοψη αποτελείται από ημικίονες που εναλάσσονται με τυφλά ανοίγματα. Aν και δεν σώζονται τα κιονόκρανα, θεωρήθηκε ότι αυτά θα ήταν κορινθιακού ρυθμού, από όπου και το όνομα του τάφου.

- Σπηλαιώδεις κατασκευές με διαμορφωμένες κόγχες για την τοποθέτηση αγαλματιδίων, θολωτές οροφές, έδρανα και βωμοί πάνω σε κρηπιδώματα, ενταγμένα θαυμάσια μέσα στη φυσική βλάστηση του αρχαιολογικού πάρκου.

- O χώρος δεν έχει ανασκαφεί συστηματικά. Tα έδρανα και οι βωμοί στις σπηλιές αποτελούν αναπαραστάσεις των Iταλών (1924), με βάση τα αρχαία δεδομένα.