ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο οχυρωματικός οικισμός βρίσκεται σε λόφο κοντά στο λιμάνι της Σερίφου.

Το 15ο αιώνα υπήρξε έδρα των Βενετών κυρίαρχων του νησιού, συγκεκριμένα των Πικιέλι.

Ο χαρακτήρας του οικισμού είναι αμυντικός και διατηρεί την οχυρωματική μεσαιωνική του μορφή. Παρ' όλο που στη Σέριφο ζούσαν τρεις οικογένειες Βενετών κυρίαρχων, οι Γιουστινιάνοι, οι Γκίζι και οι Πικιέλι, κατάλοιπα υπάρχουν μόνο από αυτό το μεσαιωνικό οικισμό.