ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το 1207 η Σίφνος υπάγεται στο Δουκάτο της Νάξου και ύστερα από διάφορες περιπέτειες περιέρχεται στη σταθερή κυριότητα της οικογένειας των Καταλάνων Ντα Κορώνια, το 1307.

Στο κάστρο της Σίφνου, ο οικισμός έχει ελλειψοειδή μορφή, γιατί ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους. Ο χαρακτήρας του οικισμού είναι αμυντικός και διατηρεί την οικοδομική οχυρωματική μεσαιωνική μορφή του.

Διακρίνουμε δύο αμυντικούς δακτύλιους στη δυτική πλευρά και στον εξωτερικό δακτύλιο συναντάμε αρκετά μονόσπιτα. Στο κέντρο βρίσκεται η λατινική καθεδρική εκκλησία και εκεί κοντά σώζεται ως σήμερα η στήλη με την επιγραφή του Γιαννούλη Ντα Κορώνια από τον 14ο αιώνα.