ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
 
Οι τύμβοι του Στενού αποκαλύφθηκαν και ανασκάφηκαν στις αρχές του αιώνα (1908-1913) από το γερμανό αρχαιολόγο W. Dorpfeld, που αναζητώντας την Ομηρική Ιθάκη επικέντρωσε την έρευνά του στην πεδιάδα του Νυδρίου. Ο W.Dorpfeld ονόμασε τους τύμβους "βασιλικούς τάφους R".

Το 1976 έγινε αποχωμάτωση των τύμβων που μετά την ανασκαφή τους είχαν σταδιακά καλυφθεί με επιχώσεις.

Οι 33 κυκλικοί τύμβοι του Στενού ανήκουν στην Πρώιμη (3200-1900 π.Χ.) και στις αρχές της Μέσης Εποχής του Χαλκού (1900-1600 π.Χ.).

Εχουν κυκλικό σχήμα (μέση διάμετρος 4,5-6,5 μ.) και σχηματίζονται από έναν εξωτερικό τοίχο από σειρές πλακών. Στο εσωτερικό του κύκλου ήταν τοποθετημένες οι ταφές που καλύπτονταν από σωρό χώματος.

Οι τάφοι ήταν τεσσάρων τύπων: κιβωτιόσχημοι, χτιστοί, απλοί λάκκοι και ταφές σε πιθάρια.