ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Οι ανασκαφές άρχισαν το 1896-1899 από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή και συνεχίστηκαν κατά τα έτη 1911, 1963 και 1974-1977.

Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα του αρχαιολογικού χώρου είναι:

- Το επιβλητικό κυκλώπειο τείχος του οικισμού είναι κατασκευασμένο από ηφαιστειογενείς πέτρες.

- Το ιερό.

- Το Μέγαρο.