ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η κατοίκηση στο βραχώδη λόφο Κάστρο αρχίζει από το τέλος της Νεολιθικής εποχής και διαρκεί με πολλές διακυμάνσεις, ενδιάμεσες καταστροφές και ερημώσεις του χώρου μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ. Τα ορατά σήμερα μνημεία και η οχύρωση ανήκουν στα αρχαϊκά, κλασικά και ελληνιστικά χρόνια (6ος - 1ος αιώνας π.Χ.)

Τα τείχη ήταν ορατά ανέκαθεν και οι Κορσιαί μνημονεύονται από παλαιότερους περιηγητές. Ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1980 από Καναδική αρχαιολογική αποστολή.

Τα σημαντικότερα μνημεία της Ακρόπολης είναι :

Τα σωζόμενα τείχη που περιβάλλουν την ακρόπολη και την κάτω πόλη των αρχαίων Κορσιών και οικοδομήθηκαν στον 4ο αιώνα π.Χ. Διακρίνονται δύο οικοδομικές φάσεις.

Ο Ναός της Ήρας, επίμηκες ορθογώνιο κτήριο στα βόρεια της ακρόπολης και εκτός των τειχών. Τα πρωιμότερα στοιχεία λατρείας της Ήρας στις Κορσιές εντοπίζονται στα αρχαϊκά χρόνια (6ος αιώνας π.Χ.).

Η ονομαζόμενη "βιοτεχνική περιοχή", η οποία αναγνωρίστηκε σε πλάτωμα στα νότια της κάτω πόλης και εκτός των τειχών. Οι σωζόμενες διαμορφώσεις χαρακτηρίζονται κυρίως από δεξαμενές διαφόρων μεγεθών. Σε συνδυασμό με την εύρεση πολλών βαριδιών συμπεραίνεται ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις νηματουργίας.
Συντάκτης
Ευτυχία Κουρούνη, αρχαιολόγος