ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εξωτερική άποψη Κάστρου Χώρας Καλύμνου
Το Κάστρο της Χώρας Καλύμνου καλύπτει την ευρεία κορυφή ενός απότομου ορεινού υψώματος που ευρίσκεται σε μικρή απόσταση στα βορειοανατολικά του οικισμού της Χώρας, σε υψόμετρο 255 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα ισχυρά τείχη του Κάστρου αγκαλιάζουν περιμετρικά το χώρο περικλείοντας έκταση 30.500 τ.μ. Εδώ απλώνεται εσωτερικά ένας εκτεταμένος πυκνοδομημένος μεσαιωνικός οικισμός, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε ολόκληρη την έκταση του διαθέσιμου χώρου. Τα σπίτια είναι κτισμένα το καθένα σε επαφή με τα γειτονικά του. Στην πλειοψηφία τους έχουν μικρές διαστάσεις, ενώ δεν λείπουν και μεγαλύτερα. Άλλα είναι ισόγεια και άλλα διαθέτουν όροφο. Εντός της καστροπολιτείας υπάρχουν και δέκα εκκλησάκια σε καλή κατάσταση. Τα περισσότερα διατηρούν τοιχογραφίες των μεταβυζαντινών χρόνων. Το Κάστρο πρωτοκτίστηκε κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Κατά τη διάρκεια της Ιπποτοκρατίας διευρύνθηκε και ξανακτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα. Τα τείχη είναι κατασκευασμένα από αργολιθοδομή και ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Στο άνω μέρος τους διαθέτουν επάλξεις σχήματος διπλής χελιδονοουράς. Η κατοίκηση στο Κάστρο συνεχίστηκε και κατά την Τουρκοκρατία, ως τις αρχές του 18ου αιώνα, οπότε και το Κάστρο εγκαταλήφθηκε και ο πληθυσμός μετοικησε στις υπώρειες του υψώματος όπου οργανώνει τον οικισμό της Χώρας.
Συντάκτης
Μιχαήλ Κουτελλάς, αρχαιολόγος