ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Το τείχος
Οι αρχαιολογικές - ανασκαφικές πληροφορίες που έχουμε για την πόλη είναι ελάχιστες. Συγκεκριμένα η πρώτη συστηματική έρευνα έγινε από το Χαράλαμπο Πέννα, που αποκάλυψε τη διετία 1975/76 τμήμα της οχύρωσης. Αποκαλύφθηκε μέρος του νοτιοδυτικού τείχους και τάφοι υστερορωμαϊκών χρόνων. Τα ικανά κατά τόπους σωζόμενα τμήματα της οχύρωσης ανήκουν στην υστερορωμαϊκή - παλαιοχριστιανική εποχή. Μολονότι η περίμετρός της δεν έχει ιχνογραφηθεί, από τα κατά τόπους σωζόμενα τμήματα και από τα εξάρματα του εδάφους διευκρινίστηκε ότι έχει σχήμα ορθογώνιο με συνολικό μήκος 2.500 - 3.000 μ. και ότι το εντός των τειχών τμήμα της πόλης υπολογίζεται σε 400 στρέμματα. Κατά τακτά διαστήματα (50-55 μ.) ενισχύεται από τετράπλευρους στην κάτοψη πύργους. Στην ανατολική πλευρά διαπιστώθηκε η ύπαρξη προτειχίσματος.

Ανασκαφική έρευνα των τελευταίων ετών που είναι εν εξελίξει αποκάλυψε μεγάλο περίκεντρο ναό με μεταγενέστερες φάσεις που θεωρείται ο επισκοπικός ναός της πόλης.
Συντάκτης
Νικόλαος Ζήκος, αρχαιολόγος