ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Ναός διαστάσεων 23,20μ. Χ 16,60μ. χωρίς την αψίδα ορθογώνιος σε κάτοψη, στον οποίο προσκολλάται το τριμερές ιερό, δυτικά ο νάρθηκας και προς βορρά και νότο το περίστωο. Ο τρούλλος στηρίζεται σε τέσσερις ογκώδεις πεσσούς σχήματος γάμα σε κάτοψη με την διαμεσολάβηση τόξων και σφαιρικών τριγώνων κατ΄ απομίμηση της Αγίας Σοφίας. Τον 11ο αιώνα προστέθηκε στον δυτικό τοίχο του νάρθηκα, πάλι κατά μίμηση της Αγίας Σοφίας, εξωνάρθηκας με στοά από έξι κίονες.

Κοσμούνταν με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες και πλούσιο γλυπτό διάκοσμο όπως μαρτυρεί υπέρθυρο με λεοντοκεφαλή και κλιματίδα, τμήματα κιονίσκων προσκυνηταρίου με κόμβους, πεσσίσκοι άμβωνα και έφερε δάπεδο από πολύχρωμα κομμάτια μαρμάρου. Το υψηλό επίπεδο διακόσμησης καταδεικνύει την άμεση επιρροή από καλλιτεχνικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η ύπαρξη λακκοειδών τάφων κάτω από το δάπεδο του ναού δείχνει ότι ο ναός τον 11ο -12ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως κοιμητήριο ιερωμένων και νηπίων, ενώ στο βόρειο τοίχο του εντοπίστηκε πιθεώνας αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων.