ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
   
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ
 
Ναός Αρτέμιδος στον αρχαιολογικό χώρο Βραυρώνας
Ο Ναός της Αρτέμιδας, δωρικός εν παραστάσει με οπισθόδομο, βρίσκεται στη ΒΔ γωνία του βράχου της Ακρόπολης, θεμελιωμένος σε ψηλό κλιμακωτό, σχήματος Γ ανάλλημμα από ισχυρούς πωρόλιθους. Σίγουρα δέσποζε με την καίρια θέση του και το ύψος του πάνω απ' όλα τα οικοδομήματα του ιερού τεμένους. Ήταν κατασκευασμένος από ντόπιο πωρόλιθο και κτίστηκε στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. σε αντικατάσταση ενός παλαιότερου αρχαϊκού ναού, στη θέση του οποίου στέκει σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.
Ο σηκός του ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη Στοάς Αρχαιολογικού χώρου Βραυρώνας  
Στοά στον αρχαιολογικό χώρο Βραυρώνας
Η Στοά είναι ένα πώρινο εκατόμπεδο οικοδόμημα δωρικού ρυθμού, σε σχήμα ανισοσκελούς Π, το οποίο περιβάλλει έναν υπαίθριο χώρο μεγάλων διαστάσεων πλαισιώνοντας το ναό της Αρτέμιδος και τα υπόλοιπα κτίσματα στους πρόποδες του λόφου. Στην πίσω πλευρά της βόρειας πτέρυγας υπήρχαν έξι δωμάτια, τα οποία χωρίζονταν σε ομάδες των τριών με ένα στενό διάδρομο μεταξύ τους και ένα ακόμα μικρότερο δωμάτιο στο δυτικό άκρο του. Στη δυτική πλευρά της στοάς υπήρχαν τρία παρόμοια δωμάτια, η κεντρική είσοδος ...
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © Β Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Άποψη πώρινης γέφυρας  
Πώρινη γέφυρα στον αρχαιολογικό χώρο Βραυρώνας
Ένα από τα αξιόλογα κτίσματα του 5ου αι. π.Χ. στο ιερό της Αρτέμιδος Βραυρωνίας είναι η τετράγωνη πώρινη γέφυρα κοντά στη βορειοδυτική γωνία της Στοάς, που εξυπηρετούσε τη διέλευση πεζών και τροχοφόρων πάνω από την κοίτη των υδάτων που έρεαν από την Ιερά Πηγή στο Ερασίνο ποταμό και αποσκοπούσε να καταστήσει προσπελάσιμο τον χώρο του ιερού. Στη ΝΔ γωνία και σε όλη τη νότια πλευρά της γέφυρας οι πλάκες συνδέονται με συνδέσμους σχήματος διπλού Τ, των οποίων σώζονται οι λαξεύσεις. Έχει διατυπωθεί ...