ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
   
 
 
Τείχος Μυκηναικής Ακρόπολης Γλα
Η ακρόπολη στο Γλα της Κωπαϊδας, η μεγαλύτερη σε έκταση οχυρωμένη μυκηναϊκή ακρόπολη της Ελλάδος που έχει διατηρηθεί, περιβάλλεται από ισχυρό κυκλικό τείχος, κατασκευασμένο με κυκλώπεια τεχνοτροπία. Κατασκευάστηκε ενιαία και ουδέποτε συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε. Το κυκλικό τείχος έχει τέσσερις πύλες: στη δυτική, στη βόρεια, στη βορειοανατολική (διπλή) και στη νότια πλευρά. Η Βόρεια και η Βορειοανατολική πύλη έχει 100 μέτρα μήκος και 6-7.5 μ. πλάτος. Πιστεύεται πως η οχύρωση αυτή ήταν συλλογικό έργο ...
 
 
 
Μέλαθρον Μυκηναϊκής Ακρόπολης Γλα
Το βασικό κτήριο της ακρόπολης του Γλα είναι το Μέλαθρον, κατασκευασμένο σε τεχνικό κυκλώπειο άνδηρο που καλύπτει έκταση 1,870 τ.μ. Αποτελείται από δύο πτέρυγες, η κάθε μία με 63 μ. μήκος και 12-16,50 μ. πλάτος, οι οποίες ενώνονται στη δεξιά πλευρά. Η βόρεια πτέρυγα ακουμπά στο τείχος έτσι ώστε η εξωτερική όψη να λειτουργεί ως οχυρό. Η ανατολική πτέρυγα είναι σε ευθεία αφήνοντας ανάμεσα στις δύο πτέρυγες έναν ανοικτό τριγωνικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε ως αυλή. Το μέλαθρο έχει δύο εισόδους, μια ...