ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
   
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Αεροφωτογραφία του ιερού  
Ναός / Τελεστήριο (Νέα Ρόδα)
Ο ναός έχει προσανατολισμό Α-Δ, είσοδο στα ανατολικά και τοίχους αργολιθοδομικούς, των οποίων το εσωτερικό μέτωπο καλύπτεται με άσπρο παχύ κονίαμα. Αποτελείται από ένα πρόναο με πρόσταση από 5-6 κίονες και σηκό. Η είσοδος από τον πρόναο στο σηκό είναι μνημειακή, εφοδιασμένη με μαρμάρινο δίλιθο κατώφλι με συνεχή αυλάκωση και ενισχυμένες γωνίες. Ο σηκός έχει ακόμη άλλες δύο εισόδους, μία στη νότια πλευρά και μία τρίτη στο δυτικό τοίχο. Η τελευταία είναι εφοδιασμένη με τρεις αναβαθμούς, που υποδηλώνουν ...