ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
   
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη οικίας Τζαβέλλα  
Οικία Τζαβέλλα
Χαρακτηριστικό λαικό κτίσμα μέσα στο χώρο του Κάστρου της Ναυπάκτου. Είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και αποτελεί σημείο ιστορικής αναφοράς δεδομένου ότι ήταν η κατοικία της οικογένειας Τζαβέλλα, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδας μας. Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με τετράρριχτη ξύλινη στέγη που αποτελείται από βυζαντινά κεραμίδια. Το μόνο μη λαικό στοιχείο είναι η κύρια είσοδος η οποία περιβάλλεται από μαρμάρινους περίτεχνους ...