ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
   
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ
 
Τείχος Αρχαίας Αμβρακίας
Η άνθιση και ανάπτυξη της Αμβρακίας ως μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας ώθησε τους κατοίκους της στην οχύρωση της πόλης για την προστασία της. Δεν είναι γνωστό πότε άρχισε η κατασκευή του τείχους της Αμβρακίας και οι απόψεις των διαφόρων μελετητών σχετικά με αυτό διίστανται. Είναι πιθανόν η Αμβρακία να διέθετε έναν απλό σε σχέδιο και κατασκευή περίβολο κατά τον 6ο π.Χ. αι., ενώ στα μέσα του 4ου π.Χ. αι. θα πρέπει να χτίστηκε νέος οχυρωματικός περίβολος μνημειακής κατασκευής. ...
 
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ
 
Μικρό θέατρο Αμβρακίας
Το λεγόμενο «μικρό» θέατρο της Αμβρακίας είναι το μικρότερο από τα αρχαία ελληνικά θέατρα, που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα. Βρίσκεται στο κέντρο της αρχαίας πόλης, κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο, σε μικρή απόσταση από τον υστεροαρχαϊκό ναό του Απόλλωνα. Όπως δείχνει η γενική αρχιτεκτονική του μορφή, κτίστηκε στα τέλη του 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ., κατά την περίοδο της βασιλείας του Πύρρου. Η πόλη τότε ως πρωτεύουσα του βασιλείου γνώρισε μεγάλη άνθηση και, εκτός από το μικρό θέατρο, οικοδομήθηκαν το ...
 
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ
 
Ναός Απόλλωνα Πυθίου Σωτήρα
Ο σημαντικότερος ναός της αρχαίας Αμβρακίας, που ήταν αφιερωμένος στον Απόλλωνα Πύθιο Σωτήρα και δέσποζε στο δημόσιο χώρο της πόλης, βρίσκεται στο κέντρο της Άρτας, κοντά στην πλατεία Κιλκίς. Χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ., με βάση πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη, που βρέθηκαν διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο, ωστόσο στην ίδια θέση πρέπει να υπήρχαν και παλαιότερα ιερά του Απόλλωνα. Στο ναό αυτό, που ήταν το κύριο ιερό της πόλης, φαίνεται ότι οι αρχές ανέθεταν τα δημόσια κείμενα, όπως προκύπτει από την ...