ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

 
Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασιάς
Η Αρχαιολογική Συλλογή της Μονεμβασίας παρουσιάζει στοιχεία της μνήμης αλλά και της γνώσης μας για την ταυτότητα του "περιώνυμου άστεως" της Μονεμβασίας, η παρουσία της οποίας στη βραχώδη άκρη της Πελοποννήσου μαρτυρείται από τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Η Συλλογή εγκαινιάσθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Ελισάβετ Παπαζώη τον Ιούλιο του 1999.

Η επίκαιρη θέση της Μονεμβασίας στους θαλάσσιους δρόμους, ο στόλος της που κυριαρχούσε στα γνωστά λιμάνια της Μεσογείου αλλά και σ' αυτά του Ευξείνου Πόντου, τα ...
επισκεφτείτε το μουσείο