ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Επαρχία Κισάμου, Πάνω Παλιόκαστρο, Πολυρρήνια (Νομός Χανίων)


 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Από την κωμόπολη της Κισάμου, υπάρχει διακλάδωση που οδηγεί στον σύγχρονο οικισμό της Πολυρήνιας και στον Αρχαιολογικό Χώρο.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
de Sanctis G., Savignioni L., Provincie Occidentali di Creta, Ρώμη 1901, 37-72
Guarducci M., Inscriptiones Creticae II, Ρώμη 1939, 237-267
Στεφανάκης Μανώλης, "Πολυρρηνία, Όρειοι και Κάνδανος. Μια νομισματική σχέση του δεύτερου μισού του τρίτου αιώνα π.Χ.", Πεπραγμένα του Η΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Α3, Ηράκλειο 2000, 249-261
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αζοϊρές Στύλου στον Αποκόρωνα
Ανώπολις Σφακίων
Άπτερα στα Μεγάλα Χωράφια Αποκορώνου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου
Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων
Γαύδος
Γραμβούσα Κισάμου
Έλυρος στο Ροδοβάνι Σελίνου
Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου