ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων

Κέα, Κάτω Μεριά (Νομός Κυκλάδων)


 
  Ώρες Λειτουργίας

Ο χώρος είναι διαρκώς επισκέψιμος και χωρίς εισιτήριο.

 
  Α.Μ.Ε.Α.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη.
 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Η πρόσβαση στην Καρθαία εξασφαλίζεται είτε από τέσσερα λιθόστρωτα παραδοσιακά μονοπάτια, ενταγμένα σε δίκτυο οδοιπορικού τουρισμού με ειδική σήμανση (Αγ. Συμεών, Κάτω Μεριά, Σταυρουδάκι, Χαβουνά) είτε από σύντομο μονοπάτι από τον όρμο Καλησκιάς. Δυνατή είναι και η από θαλάσσης προσέγγιση.
 
  Πωλητήριο
Δεν υπάρχει πωλητήριο.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Λ. Μενδώνη, "Αρχαιολογικές έρευνες στην Κέα: Αρχαία Καρθαία", Αρχαιογνωσία 4 (1985-86)[1989], 149-187
Κ. Μάνθος, Αρχαιολογία της νήσου Κέας, εισαγωγή - μεταγραφή - σχόλια Λ.Γ. Μενδώνη, Αθήνα 1991
Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά ET AL., Ε. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ ET AL., "Το έργο Συντήρηση και Ανάδειξη αρχαίας Καρθαίας Κέας. Τα έτη 2002-2004", Αρχαιογνωσία 14 2006, 237-284
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Ακρωτήρι Θήρας
Αρχαία Θήρα
Αρχαίο Νεκροταφείο Πάρου
Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού
Αρχαιολογική Συλλογή Ανάφης
Αρχαιολογική Συλλογή Απειράνθου Νάξος
Αρχαιολογική Συλλογή Σερίφου
Αρχαιολογικό Μουσείο Άνδρου (Χώρα)
Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας