ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Ηλεία, Κορυφή, Δήμος Πύργου

Τηλέφωνο: 26240-23.753, 22.529 (Αρχαία Ολυμπία)
Email: efahle@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Υπαίθριος χώρος. Ανοικτός μόνιμα.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Αγροτικός δρόμος.