ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Ιτέα (Νομός Φωκίδος)

Τηλέφωνο: +30 22650 82313, +30 22650 82346
Φαξ: +30 22650 82966
Email: efafok@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Υπάρχει αμαξιτή οδός και λιμάνι όπου μπορούν να προσαράξουν σκάφη.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Luce, "Kirrha", Les Dossiers d' Archaiologie 151 (1990), 207
Ντάσιος Φ., "Συμβολή στην τοπογραφία της αρχαίας Φωκίδας", Φωκικά Χρονικά Δ' (1992)
Dor L., Jannoray J., Van Effentere H., Van Effentere M., Kirrha: etude de prehistorie procidienne, Παρίσι 1960
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Βοιωτικά-Φωκικά, Αθήνα 1981, 449-452
Skorda D., "Recherches dans le vallee du Pleistos. Centenaire de le grande fouille" in Colloque P. Perdrizet, Ed.par J.E.Bommelaer 1991
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγία Ευθυμία
Άμφισσα
Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Γλύφα
Δελφοί
Δεσφίνα