ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Ιτέα (Νομός Φωκίδος)

Τηλέφωνο: +30 22650 82313, +30 22650 82346
Φαξ: +30 22650 82966
Email: efafok@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Υπάρχει αμαξιτή οδός και λιμάνι όπου μπορούν να προσαράξουν σκάφη.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Dor L., Jannoray J., Van Effentere H., Van Effentere M., Kirrha: etude de prehistorie procidienne, Παρίσι 1960
Παπαχατζής Ν., Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις: Βοιωτικά-Φωκικά, Αθήνα 1981, 449-452
Luce, "Kirrha", Les Dossiers d' Archaiologie 151 (1990), 207
Skorda D., "Recherches dans le vallee du Pleistos. Centenaire de le grande fouille" in Colloque P. Perdrizet, Ed.par J.E.Bommelaer 1991
Ντάσιος Φ., "Συμβολή στην τοπογραφία της αρχαίας Φωκίδας", Φωκικά Χρονικά Δ' (1992)
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγία Ευθυμία
Άμφισσα
Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Αρχαιολογική Συλλογή Λιδορικίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
Γλύφα
Δελφοί
Δεσφίνα