ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Άνω Εγκλιανός, Τ.Κ. 24600, Πελοπόννησος, Χώρα Μεσσηνίας

Τηλέφωνο: +30 27630 31437
Email: efames@culture.gr

 
 
Εισιτήρια
Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3
H μειωμένη τιμή των μεμονωμένων εισιτηρίων ισχύει για όλους τους επισκέπτες κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μειωμένη τιμή στα εισιτήρια δικαιούνται οι κάτωθι: α) οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισότιμων Σχολών των εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας, β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 65 ετών, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέλευσης, γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €6, Μειωμένο: €3
Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου
6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη
18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων
18 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
28 Οκτωβρίου
Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης Μαρτίου
Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο
Γονείς πολύτεκνων οικογενειών και τα παιδιά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και ανεξαρτήτως ηλικίας εάν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη θεωρημένου πάσου πολυτέκνων της Ανώτατης ΣυνομοσπονδίαςΠολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
Κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου
Κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής.
Κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι κάτοχοι ενεργού κάρτας ανεργίας.
Οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, με την επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο. Στην περίπτωση των διαζευγμένων, μόνον ο γονέας που έχει την επιμέλεια των τέκνων
Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
Οι ξεναγοί με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α΄ βάθμιας Β΄ βάθμιας Γ΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών.
Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.
Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισότιμων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρωπαικής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών με την επίδειξη της φοιτητικής - σπουδαστικής τους Ταυτότητας
Τα άτομα με αναπηρία (67% και άνω) και ένας συνοδός αυτών, με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρικής γνωμάτευσης δημόσιου φορέα όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια η αναπηρία και το ποσοστό αυτής.
Τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους.
 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από την 7η Ιανουαρίου έως την 28η Φεβρουαρίου 2019
08:30 π.μ. έως 15:30
Από 1η έως 30-4-2019
08:30 π.μ. έως 16:00

Την Τρίτη ο αρχαιολογικός χώρος παραμένει κλειστός

Θερινό:
Από 1-5-2019 έως 31-8-2019

08:00-20:00

Την Τρίτη ο αρχαιολογικός χώρος παραμένει κλειστός

 
  Α.Μ.Ε.Α.
Αναρτώμενοι από το νέο στέγαστρο προστασίας μεταλλικοί διάδρομοι διαμορφώνουν το δίκτυο περιήγησης των επισκεπτών πάνω από το μνημείο ενώ ειδικός ανελκυστήρας εξυπηρετεί την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Η πρόσβαση στο μνημείο επιτυγχάνεται με ειδικά διαμορφωμένες για ΑμεΑ διαδρομές περιήγησης.
Νέοι χώροι υγιεινής (W.C.) είναι διαθέσιμοι για ΑμεΑ.
 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Την περίοδο από το 2011 έως το 2015 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (πρώην ΛΗ΄ΕΠΚΑ) και η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού πραγματοποίησαν τα έργα: 1. «Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου του Ανακτόρου του Νέστορος στο λόφο του Άνω Εγκλιανού, Δ.Δ. Χώρας του Νομού Μεσσηνίας» (προϋπολογισμού 450.000 €) και 2. «Κατασκευή νέου στεγάστρου προστασίας του Ανακτόρου του Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό Π.Ε Μεσσηνίας» (προϋπολογισμού 2.068.400 €), ενταγμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «08 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι, 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η σπουδαιότητα και η πολιτιστική αξία του αρχαιολογικού χώρου σε παγκόσμιο επίπεδο κατέστησε αναγκαία την ενίσχυση της προστασίας, της προβολής και της ανάδειξής του. Τα παλαιό φθαρμένο στέγαστρο αντικαταστάθηκε με νέο σύγχρονων προδιαγραφών κέλυφος προστασίας. Κατασκευασμένο από δομικό χάλυβα, με τη γεωμετρία τόξου κύκλου και φερόμενο από 16 μόνο υποστυλώματα διαμοιρασμένα στις δύο μακρές πλευρές του, προστατεύει ενιαία το κεντρικό ανακτορικό μνημείο σε έκταση 3.185 τ.μ. Αναρτώμενοι μεταλλικοί διάδρομοι διαμορφώνουν το δίκτυο περιήγησης των επισκεπτών πάνω από το μνημείο ενώ ειδικός ανελκυστήρας εξυπηρετεί την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Παράλληλα κατασκευάσθηκαν νέες υποδομές εξυπηρέτησης, πληροφόρησης και περιήγησης των επισκεπτών καθώς και φύλαξης-ασφάλειας του αρχαιολογικού χώρου (κτήριο πληροφόρησης-πωλητήριο, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής, φυλακείο, διαδρομές περιήγησης στον χώρο για άτομα με αναπηρία, πινακίδες πληροφόρησης).
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών