ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Τ.Κ. 48200, Αμμότοπος (Νομός Άρτης)

Τηλέφωνο: 2682089890
Φαξ: +30 2682089891
Email: efapre@culture.gr

 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αμβρακία
Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας
Νεκροταφείο