ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Τ.Κ. 34100, Φύλλα, Καλογερόβρυση (Νομός Εύβοιας)

Τηλέφωνο: +30 22210 76131, +30 22210 25131
Φαξ: +30 22210 25131
Email: protocol@iaepka.culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου 2010:
08:30-15:00

Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς.

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Caskey J.L., Caskey E.G., "The earliest settlements at Eutresis, supplementary excavations 1958", Hesperia 29 (1960), 126
Δημακοπούλου Α., Κόνσολα Ν., "Λείψανα ΠΕ, ΜΕ και ΥΕ οικισμού στη Θήβα", ΑΔ 30, Μελέτες (1975), 44
Davis J., "Late Helladic pottery from Korakou", Hesperia 48 (1979), 255
Σάμψων Α., "Νέες προϊστορικές θέσεις στην Εύβοια", Ανθρωπολογικά και Αρχαιολογικά Χρονικά 3 (1988-89)
Παπαβασιλείου Γ., Περί των εν Ευβοία αρχαίων τάφων, Αθήνα 1910
Kunze E., Orchomenos III. Die Keramik der fruehen Bronzezeit, Munchen 1934
Safflund G., Excavations at Berbati 1936-37, Uppsala 1965
Σάμψων Α., Μάνικα. Μία πρωτοελλαδική πόλη στη Χαλκίδα, Αθήνα 1985
Σάμψων Α., Μάνικα ΙΙ. Ο οικισμός και το νεκροταφείο, Αθήνα 1988
Dietz S., The Argolid in the transition to the mycenaean age, Stockholm 1991
Σάμψων Α., Καλογερόβρυση. Ένας οικισμός της Πρώιμης και Μέσης χαλκοκρατίας στα Φύλλα της Εύβοιας, Αθήνα 1993
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αμάρυνθος
Αρτεμίσιο
Αρχαιολογική Συλλογή Αιδηψού
Αρχαιολογική Συλλογή Λίμνης
Αρχαιολογική Συλλογή Ωρεών
Αρχαιολογικό Mουσείο Σκύρου
Αρχαιολογικό Μουσείο Καρύστου
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας
Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»
Αρχάμπολη