ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Άβδηρα (Νομός Ξάνθης)

Τηλέφωνο: +30 25410 51003
Φαξ: +25410 51783
Email: efaxan@culture.gr

 
  Ώρες Λειτουργίας

Ο αρχαιολογικός χώρος είναι επισκέψιμος έπειτα από συνεννόηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (+30 25410-51003).

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Μπακιρτζής Χ., "Ανασκαφή Πολυστύλου Αβδήρων", ΠΑΕ (1982), 18-26
Μπακιρτζής Χ., "Ανασκαφή Πολυστύλου Αβδήρων", ΠΑΕ (1983), 13-19
Μπακιρτζής Χ., Ζήκος Ν., "Ανασκαφή Πολυστύλου Αβδήρων", ΠΑΕ (1984), 12-17
Λαζαρίδης Δ., 'Αβδηρα και Δίκαια, Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις 6, Αθήνα 1971
Δαδάκη Στ., Ζήκος Ν., Καλλιντζή Κ., Τερζοπούλου Δ., Άβδηρα-Πολύστυλο: οδηγός, Αθήνα 1998
 
  Εξυπηρέτηση Επισκεπτών
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Άβδηρα
Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων