ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

αρχαία Λευκάδα, Λευκάδα, Λευκάδα (Νομός Λευκάδας)


 
 
Εισιτήρια
Ολόκληρο: €3, Μειωμένο: €2
Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους ισχύει μειωμένο εισιτήριο για; όλους τους επισκέπτες.
Ενιαίο Εισιτήριο: Ολόκληρο: €3, Μειωμένο: €2
Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο
Για πληροφορίες σχετικά με την ελεύθερη και μειωμένη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο παρακαλώ πατήστε εδώ
 
  Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
08:30-15:30

Θερινό:
08:00-20:00

Κάθε Τρίτη κλειστός Εντός της θερινής περιόδου θα λειτουργήσει για το κοινό στο Μουσείο και η ψηφιακή έκθεση του Κάστρου, με ωράριο 8.30-15.30. Το ωράριο θα ισχύσει από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του, η οποία θα ανακοινωθεί.

 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ροντογιάννης, Γ., Ιστορία της νήσου Λευκάδος 1980
Ανδρέου, Ι., Πολεοδομικά της αρχαίας Λευκάδος, Αρχαιολογικό Δελτίο 53, Μέρος Α΄, Μελέτες, Αθήνα 1998
Πλιάκου, Γ., Η αρχαία πόλη Λευκάς. Το άστυ και η ευρύτερη περιοχή του, στο Οι πρωτεύουσες της Λευκάδας. Αρχαία Λευκάδα - Νήρικος, Κάστρο Αγίας Μαύρας, Αμαξική, Πρακτικά Δ΄ Συμποσίου, Λευκάδα, 6 - 8 Αυγούστου 1999, Αθήνα 2001
Fiedler, M., Antike Hauser in Leukas; Wohnhauserarchitektur und Fundamaterial aus einer nordwestgriechischen Stadt des 6. bis 1. Jh.v.Chr.Ph.D. dissertation, frei Universitat Berlin, Berlin 2003
Ζάχος, Κ., Ντούζουγλη, Α., Λευκάδα. Ιστορική - αρχαιολογική επισκόπηση μέσα από τα εκθέματα του αρχαιολογικού μουσείου, Αθήνα 2003
Fiedler, M., Η αρχαία Λευκάδα και τα σπίτια της,, Αρχαιολογία 112 2009
Βικάτου, Ο., Χαβέλα, Κ., Η αρχαία πόλη της Λευκάδας. Οι οικίες και τα δημόσια κτήρια. Ανάδειξη τμημάτων του οικιστικού πλέγματος της αρχαίας Λευκάδας 2013
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας
Προϊστορικοί τύμβοι στο Στενό Νυδριού