ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
 
  Διοικητικές Πληροφορίες
 
 

Υπηρεσιακή Μονάδα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη (Νομός Θεσσαλονίκης)

Τηλέφωνο: +30 2313 310400
Φαξ: +30 2310 247106
Email: efapoth@culture.gr

 
  Πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο
Η Θεσσαλονίκη διαθέτει αεροδρόμιο, λιμάνι και συνδέεται μέσω της Εθνικής Οδού με Αθήνα και Ευρώπη.
 
  Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Vickers M., "Thessalonike" in R. Stillwell (ed), The Princeton Encyclopedia of classical Sites, Princeton 1976, 912-913
Danoff Chr., "Thessaloniki" in Der kleine Pauly, Bd. 5, Munchen 1979, 761-763
Θεσσαλονίκη, Aπό τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια (οδηγός της έκθεσης), Αθήνα 1986, 22-78
Τουράτσογλου Ι., Μακεδονία: ιστορία, μνημεία, μουσεία, Αθήνα 1996, 61-95
 
 
Δείτε επίσης
Άλλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι στον ίδιο νομό
Αγρέπαυλη στη θέση Παλαιόκαστρο Ωραικάστρου Θεσσαλονίκης
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας (Ρωμαϊκής) Αγοράς Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γαλεριανό Συγκρότημα
Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Έπαυλη Αχμέτ Καπαντζή-Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης
Έπαυλη Γιάκο Μοδιάνο - Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
'Επαυλη Κάζα Μπιάνκα - Δημοτική Πινακοθήκη