Τάφος με τους ελεύθερους κίονες στις Αιγές
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του τάφου με τους ελεύθερους κίονες
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού