Ιερά Πέλλας
Κλείσιμο Παραθύρου
Ψηφιδωτό δάπεδο από το ιερό του Δάρρωνα
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας