Κτίριο Ε Ασκληπιείου Επιδαύρου
Κλείσιμο Παραθύρου
Το Κτίριο Ε όπως φαίνεται από δυτικά.
© Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου