Ιερό Αιγυπτιακών Θεοτήτων
Κλείσιμο Παραθύρου
Ναός Αιγυπτιακών Θεοτήτων. 1
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων