Ναός Δαφνηφόρου Απόλλωνα στην Ερέτρια
Κλείσιμο Παραθύρου
Αεροφωτογραφία του ναού
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων