Μητρόπολη
Κλείσιμο Παραθύρου
Μητρόπολη,πήλινη προτομή Διονύσου.
© ΛΔ' ΕΠΚΑ