Πολυθάλαμος Λαξευτός Τάφος
Κλείσιμο Παραθύρου
Εσωτερικό του τάφου