Γόρτυνα
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του ρωμαϊκού ωδείου της Γόρτυνας
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων