Γόρτυνα
Κλείσιμο Παραθύρου
O μεγάλος σταυροειδής ναός του Aγίου Tίτου στη Γόρτυνα
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων