Γόρτυνα
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του ναού του Aπόλλωνα (Πύθιον) στη Γόρτυνα
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων