Κνωσός
Κλείσιμο Παραθύρου
Ο ανασκαφέας της Κνωσού, Sir Arthur Evans
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων