Κνωσός
Κλείσιμο Παραθύρου
Άποψη του "Μικρού Ανακτόρου" στην Κνωσό
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων