Κνωσός
Κλείσιμο Παραθύρου
Η τοιχογραφία του "γαλάζιου πουλιού" από την "οικία των Τοιχογραφίων" στην Κνωσό
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων