Κνωσός
Κλείσιμο Παραθύρου
Τοιχογραφία από το "Kαραβάν Σεράι" στην Κνωσό
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων